Lidé

Členové okresního výkonného výboru (OVV)

JUDr. Jan Chvojka
Předseda OVV Chrudim
Předseda MO Chrudim 1
Místopředseda KVV Pardubice
chvojkaj@psp.cz

JUDr. Miroslav Tejkl
Místopředseda OVV Chrudim 1
Místopředseda MO Chrudim 1
miroslav.tejkl@chrudim-city.cz

Zdeněk Eis
Místopředseda OVV Chrudim
Místopředseda MO Chrudim 1
Předseda MO Hlinsko

Ing. Benešová Michaela
Místopředsedkyně OVV Chrudim 1
Člen MO Chrudim 1

Bc. Jiří Svěrák
Člen OVV Chrudim
Člen MO Chrudim 1
jiri.sverak20@gmail.com

Josef Cach
Člen OVV Chrudim
Člen MO Skuteč
stanice@pasicka.cz

Alena Šírová
Člen OVV Chrudim
Člen MO Hlinsko

Ing. Petr Dobruský
Člen OVV Chrudim
Člen MO Chrudim 2
petr.dobrusky@centrum.cz

Ing. Jaroslav Trávníček
Člen OVV Chrudim
Člen MO Chrudim 1
javet@centrum.cz

Bc. Michal Beneš
Člen OVV Chrudim
Člen MO Chrudim 1

Jiří Sochor
Člen OVV Chrudim
Místopředseda MO Luže
sochorjiri@seznam.cz

Ing. Ladislav Zelenka
Člen OVV Chrudim
Předseda MO Luže

Ing. Václav Kroutil
Člen OVV Chrudim
Člen MO Chrudim 2
Krajský radní
v.stritez@centrum.cz

Ludmila Navrátilová
Člen OVV Chrudim
Radní Pardubického kraje
navra.l@seznam.cz

Ing. Vladimír Zavřel
Člen OVV Chrudim
Člen MO Hlinsko
javet@centrum.cz

Členové okresní kontrolní komise (OKK)

Ilona Jeníčková
Předsedkyně OKK Chrudim
Předsedkyně MO Chrudim 2
jenickova.ilona@centrum.cz

Martin Tisoň
Místopředseda OKK Chrudim
Člen MO Chrudim 1
tison1@seznam.cz

Ing. František Bačkovský
Člen OKK Chrudim
Člen MO Hlinsko
BackovskyF@seznam.cz

Ing. Jaroslav Bálek
Člen OKK Chrudim
Člen MO Chrudim 1

Členové krajského výkonného výboru (KVV)

JUDr. Jan Chvojka
Místopředseda KVV Pardubice
chvojkaj@psp.cz

JUDr. Miroslav Tejkl
Člen KVV Chrudim
miroslav.tejkl@chrudim-city.cz

Ing. Miroslav Hebký
Člen KVV Chrudim

Ilona Jeníčková
Člen KVV Chrudim
jenickova.ilona@centrum.cz

Ing. Václav Kroutil
Člen KVV Chrudim
v.stritez@centrum.cz

Členové krajského kontrolní komise (KKK)

Ing. Miroslav Váňa
Předseda KKK Pardubice

Mgr. Lucie Fajfrová
Člen KKK Ústí nad Orlicí

Vlastimil Freiberk
Člen KKK Pardubice

Bc. Michaela Fialová
Člen KKK Chrudim

Miloslav Kubín
Člen KKK Chrudim

RNDr. Zdeněk Linhart
Člen KKK Pardubice

Ing. Markéta Lorenčíková
Člen KKK Svitavy

Mgr. Libor Malý
Člen KKK Pardubice

Josef Miláček
Člen KKK Chrudim