O nás

I. Historie

Česká sociální demokracie je nejstarší dosud existující politickou stranou na území dnešní České republiky. Vznikla původně jako součást rakouské (předlitavské) sociální demokracie v roce 1878. Pod názvem Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická strana existovala od roku 1893, po vzniku první republiky byl název upraven na „československá“. V březnu 1897 se do parlamentu probojovali její první čtyři zástupci. Při dalších volbách dostala strana již 24 mandátů (38% hlasů). Existovala silná organizační struktura, při sociální demokracii působilo samostatné Odborové sdružení českoslovanské, osvětová a vzdělávací Dělnická akademie a Dělnické tělocvičné jednoty. Během první světové války probíhal uvnitř sociální demokracie ostrý ideový spor mezi zastánci zachování Rakousko-Uherska (Šmeral) a zastánci samostatného státu (Fr.Modráček, Fr. Soukup). Druhá skupina postupem času získala převahu a aktivně se zapojila do protirakouského odboje.

V nové ČSR zaujala sociální demokracie významné místo, když v dubnu 1920 zvítězila ve volbách (25,7% hlasů). Ovšem záhy došlo uvnitř strany k rozkolu, když se osamostatnila marxistická levice. Celá dvacátá léta se nové vedení snažilo dobýt ztracené pozice, což se zdařilo na XVI. sjezdu roku 1930, kde byl přijat program mj. odmítající marxismus jako ideové východisko. Během událostí po Mnichovu byla strana přeorganizována do Národní strany práce, která pracovala až do okupace republiky v březnu 1939. Během války se sociální demokraté účastnili protinacistického odboje jak domácího, tak i zahraničního.

Na jaře r.1945 Československá sociální demokracie obnovila svou činnost jako jedna ze složek Národní fronty. Již od počátku roku 1946 probíhal konflikt mezi zastánci úzké spolupráce s komunisty (Zd.Fierlinger) a zastánci ideové, politické a organizační samostatnosti (V.Majer, I. Dérer). Po komunistickém puči v únoru 1948 definitivně zvítězila první skupina, která stranu zlikvidovala a sloučila s KSČ. Díky funkcionářům a členům strany, kteří odešli do exilu, ČSSD trvala i nadále, vydávala stranický tisk, zasedal její ústřední výkonný výbor a konaly se stranické sjezdy. Nehledě na těžké pronásledování žila strana i doma, byť v ilegalitě. Pokus o obnovení její veřejné činnosti i doma v roce 1968 ukončily sovětské tanky, takže ke skutečnému znovuzahájení činnosti došlo 19. listopadu 1989 pod názvem Československá sociální demokracie. A první členové našeho okresu se přihlásili v Praze již 2. prosince 1989.