Premiér Sobotka: Rozpočet pomáhající lidem i zemi

Když roste ekonomika a republika má díky tomu velké daňové příjmy, mělo by se to promítnout do zvýšení životní úrovně občanů, do kvality veřejných služeb a celkového zlepšení fungování státu.

Státní rozpočet pro rok 2017 proto podporuje zaměstnanost, hospodářský růst, bezpečnost, výstavbu silnic, veřejné služby i vyšší životní úroveň občanů. Ministryni Marksové se podařilo i přes počáteční odmítavé stanovisko ministerstva financí vybojovat zvýšení důchodů v průměru o 308 korun měsíčně. Je to další z řady důležitých opatření, kterými zlepšujeme životní úroveň seniorů.
Poprvé od roku 2006 také roste příspěvek na péči, a to o 10 procent. Výdaje na pomoc lidem, kteří se o sebe nemohou postarat sami, se tak oproti letošnímu roku zvyšují o téměř 2 miliardy korun. Řešíme rovněž problém dlouhodobě podfinancovaných sociálních služeb, které dostanou navíc 700 miliónů korun, zejména na platy zaměstnanců, kteří se obětavě starají o seniory, nemocné a zdravotně postižené.

ČSSD se při sestavování vlády zavázala, že bude intenzivně pracovat na stabilizaci českého zdravotnictví, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny, kdo ji potřebují. Klíčové je udržet v nemocnicích kvalifikované lékaře a zdravotní sestry, ekonomicky je stabilizovat a zabránit jejich privatizaci. Rozhodli jsme proto o zvýšení tarifních platů zdravotních sester a lékařů v nemocnicích o 10 procent; díky valorizaci plateb za státní pojištěnce na to přispěje i státní rozpočet. Jsem přesvědčen, že moderní a úspěšný stát musí jít cestou zvyšování kvality školství a podpory vědy, výzkumu a inovací. Naše vláda rekordně navyšuje výdaje do vzdělávání, v roce 2017 zamíří na rozvoj školství o 13,5 miliardy korun více než letos. Umožní to mimo jiné zvýšit platy učitelů o 8 procent a nepedagogických pracovníků o 5 procent. Do oblasti vědy a výzkumu půjde v příštím roce o 3,7 miliardy korun více než letos, rozpočet tedy výrazně investuje do budoucnosti.

Jednou z klíčových priorit současné vlády je zajištění bezpečnosti občanů. S ohledem na zvýšená mezinárodní bezpečnostní rizika musíme být na potenciální hrozby dobře připraveni. V příštím roce počítáme s navýšením kapitol ministerstev, která bezpečnost a obranu zajišťují.

Ministerstvu vnitra se navýší rozpočet o 4,2 miliardy korun. Rozpočet ministerstva obrany pak stoupne o 4,7 miliardy korun. Společně s tím jsme rozhodli o vyšším ohodnocení členů bezpečnostních sborů, platy policistů, hasičů i vojáků se od letošního listopadu zvyšují o 5 procent.

Mezi vládní závazky patří také postupné a promyšlené snižování schodku státního rozpočtu. Nejdeme cestou pravicových vlád, které realizovaly politiku plošných škrtů bez ohledu na negativní dopady na ekonomiku a životní úroveň občanů.
Deficit státního rozpočtu snižujeme postupně, aby to nemělo negativní vliv na hospodářský růst či dobré fungování veřejných služeb, jako je školství nebo zdravotnictví. Deficit pro rok 2017 činí 60 miliard korun, což je o 10 miliard korun méně než v roce 2016.
Rozpočtová politika naší vlády, kterou máme možnost realizovat od roku 2014, se osvědčila. Nastartovali jsme hospodářský růst a podpořili spotřebu domácností. Práci našlo 200 tisíc lidí, kteří byli ještě na podzim roku 2013 v evidenci úřadů práce. Opravují a staví se silnice a dálnice, rozšiřují mateřské a základní školy. Vláda stabilizuje zdravotnictví, sociální služby, ale i policii i armádu.

Jsem přesvědčen, že státní rozpočet roku 2017 nám umožní pokračovat v naší politice sociální soudržnosti a zlepšování fungování státu. Koneckonců, kvůli tomu je ČSSD ve vládě.

Komentář byl otištěn v deníku Právo, 23. září 2016

– Bohuslav Sobotka

Napsat komentář

XHTML: Můžete použít tyto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>